Të gjitha shërbimet që i nevojiten biznesit tuaj, nga planifikimi deri tek ristrukturimi ose gjenerimi i shitjeve, apo edhe ngritja e një biznesi nga ideja tek gjenerimi i të ardhurave, mund të ofrohen në distancë me cilësinë që ju kërkoni.

 1. Hartimi i planit të biznesit
 2. Përcaktimi i strategjisë së biznesit
 3. Studime tregu
 4. Ristrukturim i biznesit
 5. Regjistrim, mirëmbajtje dhe përpunim të dhënash
 6. Studime dhe analiza të konkurrencës
 7. Këshillim financiar
 8. Këshillim fiskal
 9. Gjenerimi i shitjeve
 10. Planifikim i investimeve/buxhetim/ organizimi i shpenzimeve
 11. Shërbim tjetër

 

 

 

sq
en_GB sq