Me ne mund të përktheni e redaktoni çdo tekst, në gjuhë të ndryshme, apo të hartoni dokumente të nevojshme për aplikimet tuaja të punës dhe edukimit, brenda një kohë të shkurtër, me cilësinë që kërkoni.
 

    1. Përkthime
    2. Shkrime artikujsh/blogje
    3. Përgatitje e CV, aplikime, letra refence/motivimi
    4. Redaktime materialesh
    5. Formatime dhe përshtatje
    6. Shërbime të tjera

 

 

 

 

 

 

sq
en_GB sq