Nëse keni një biznes, një projekt apo ide që kërkoni ta reklamoni ne kemi skuadrën më të mirë të ekspertëve në dispozicionin tuaj.

    1. Hartimi i strategjisë marketing
    2. Marketimi i bizneseve të reja – start ups
    3. Social media marketing/mobile marketing/e-mail marketing
    4. Branding (përcaktimi i elementëve indentifikuese të biznesit tuaj)
    5. Analiza të web-it/trafikut
    6. Search Engine Optimization
    7. Krijimi i anketave virtuale dhe përgatitja e të dhënave
    8. PR (organizim eventesh promovuese virtualë) për produktin apo biznesin tuaj
    9. Marketingu i tregëtisë online
    10. Komunikimi i biznesit me palë të treta
    11. Revista elektronike për biznesin tuaj
    12. Paketa të shërbimeve më sipër të përshtatura për biznesin e vogël
    13. Krijim videosh promovuese/animacione
    14. Shërbime të tjera

 

 

sq
en_GB sq